post

المشاركة في الإفطار الرمضاني الخيري في مدينة الخليل دعماً لصندوق الطالب المحتاج في جامعة القدس

رابط جامعة القدس – أبو ديس

رابط الغرفة التجارية